Ing. Milan Kouba

Vážení obchodní přátelé, vítám Vás na svých webových stránkách a úvodem mi dovolte, abych se představil.

  • Jmenuje se Milan Kouba a již od roku 1992 podnikám v oblasti soudního znalectví a v další různorodé činnosti, a to na základě své dlouholeté praxe a ekonomického vzdělání. Promoval jsem na Vysoké škole ekonomické v roce 1972 v oboru Ekonomika průmyslu se specializací Managementu. V této oblasti jsem působil na poli gastronomie, kde jsem zastával střední řídící funkce v hotelích, kdy jsem si také průběžně doplňoval vzdělání odbornými nástavbami a školeními, které bylo možno v té době absolvovat.

  • Do roku 1990 jsem prošel funkcemi náměstkovského typu v oblasti zdravotnictví – VHJ Spofa (výroba a distribuce léčiv), v oblasti kultury – VHJ Suprafon (ekonomický náměstek), v oblasti služeb – hotelnictví – Hotel Pyramida (ekonomický náměstek), v oblasti dopravy – jídelní a lůžkové vozy ČSD – (ředitel podniku).

  • Začátkem roku 1990 jsem založil se svými přáteli družstvo Unimax, kde jsme v širokém spektru tehdejší ekonomické situace zajišťovali práce stavební, dopravní, konstrukční, obchodní a poskytování služeb v oblasti hotelnictví. V roce 1992 se naše družstvo transformovalo na jednotlivé činnosti a příslušní pracovníci z tohoto družstva začali pracovat samostatně v jimi zvolených oborech s tím, že nadále na základě příslušných právních subjektivit pokračovala ekonomická spolupráce. V této době se také vyprofilovala moje činnost do samostatných oborů, tak jak je uvedeno v kapitole O firmě.