Různorodé činnosti

Třetí oblast mého podnikání představuje široká škála různorodých oblastí.

Jedná se o komplexní zprostředkovatelskou činnost, zpracovávání a konzultace podnikatelských projektů včetně ověřování úvěrových podmínek v širokém ekonomickém spektru.

Do této oblasti patří také organizační zabezpečení správy nemovitostí v oblastech:

   • elektro revizí, plynových revizí, revizí tlakových nádob, revizí výtahů
   • deratizace, dezinsekce, dezinfekce, asanace
   • kominické služby včetně čištění, revize a posudků komínů
   • požární služby
   • stěhování – běžné, těžké a nepřístupné s možností skladování

V neposlední řadě provádím realitní činnost a to nejen prodej, koupě a výměna bytů, ale také veškeré činnosti související s potřebami a požadavky vlastníků objektů, tak jak jsou zákonem stanoveny.

V současné době se v této oblasti specializuji na výpočty a stanovení obvyklého tržního nájemného v místě a čase a to zejména s plnou deregulací nájemného, tak jak je postupně prováděno.