Nákup a prodej uhlovodíkových paliv a maziv

Druhou činností v oblasti mého podnikání je nákup a prodej uhlovodíkových paliv a maziv.

  • Tuto činnost provádím také od roku 1992 a v současné době ji zabezpečuji autocisternou Mercedes Benz s kapacitou 12.000 l přepravovaného média se všemi předepsanými náležitostmi, které jsou uloženy příslušnými zákony a nižšími právními předpisy nejenom pro tuto oblast, ale i samotnou autocisternu.

  • Jsem registrován jako fyzická osoba – distributor pohonných hmot ve znění zákona č. 91/2011 Sb. s registrací u Celního úřadu Praha D5 pod číslem CZ1106244Q001. V této oblasti se specializuji na menší odběratele s nižšími objemovými požadavky a to i do míst, kde nemají velké cisterny přístup, města, historické celky apod. včetně obtížně přístupných míst.

  • Nekonkuruji velkým distribučním společnostem, ba naopak v některých požadovaných případech pro ně zabezpečuji dopravu a vyhledávám spolupráci v nejširším možném spektru těchto zodpovědných činností.